Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, mobil: 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Caputova), fax: 00421-2-52442321,
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Predsedníctvo

Peter Sandtner predseda
Andrej Dvorecký podpredseda
Eva Javorská podpredseda
Karol Rosenberg ústredný tajomník
Stanislav Pátek člen predsedníctva
Mária Hlaváčová člen predsedníctva

Oblastné organizácie a  ich predsedovia

Banská Bystrica Mária Gondová
Bardejov Beáta Ivanová
Bratislava Peter Sandtner
Čadca Anna Jarošová
Galanta - Sereď Monika Paldanová
Humenné Miroslav Stanovčák
Košice Pavol Dečo
Lučenec Ján Slatinský
Malacky Anna Kožuchová
Martin Ernest Birvoň
Michalovce Miroslav Stanovčák
Nitra Ondrej Fronc
Pezinok František Matiašovský
Poprad Anna Greňová
Považská Bystrica Jozef Cahel
Prešov Ľudovít Petraško
Prievidza Alfred Kardoš
Senec Karol Rosenberg
Skalica Bernardína Sprušanská
Spišská Nová Ves Eva Javorská
Stará Ľubovňa Mária Krajgerová
Trenčín Rudolf Dobiáš
Trnava a Piešťany Valéria Gašparovičová
Trstená František Škapec
Veľký Krtíš Soňa Rafajová
Vranov nad Topľou Štefan Polakovič
Žilina Andrej Dvorecký

Regionálne organizácie a ich predsedovia

Západoslovenský región Peter Sandtner
Stredoslovenský región Andrej Dvorecký
Východoslovenský región

HYMNA KPVS

Sekcie a ich predsedovia

Sekcia Deti politických väzňov pri MO Bratislava – Mária Jurčovičová
Sekcia Deti politických väzňov pri OO Nitra – Julianna Brezinská
Sekcia PTP pri MO Bratislava – František Kľuska
Sekcia PTP pri OO Košice – Zoltán Korponay
Sekcia PTP pri OO Nitra – Dionýz Kurča
Sekcia PTP pri OO Trnava –
Sekcia PTP pri OO Trstená – Viliam Maretta
Sekcia odvlečených do bývaleho ZSSR pri MO Bratislava – Nadežda Evansonová

Rada predsedov:

Predseda: Peter Sandtner
Podpredseda: Andrej Dvorecký
Tajomník: Ondrej Fronc

Kontrolná komisia:

Miroslav Stanovčák
Mária Gondová
Ľudmila Horváthová

Právna komisia:

Mária Meričková
Anton Mikolaj
František Chmela