Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Predsedníctvo

Branislav Borovský, podpredseda poverený vedením
Karol Rosenberg, ústredný tajomník
Peter Sandtner, predseda

Oblastné organizácie a  ich predsedovia

Banská Bystrica Mária Gondová
Bardejov Beáta Ivanová
Bratislava Peter Sandtner
Čadca Anna Jarošová
Galanta - Sereď Monika Paldanová
Humenné Miroslav Stanovčák
Košice Pavol Dečo
Lučenec Ján Slatinský
Malacky Anna Kožuchová
Martin Ernest Birvoň
Michalovce Miroslav Stanovčák
Nitra Ondrej Fronc
Pezinok František Matiašovský
Poprad Anna Greňová
Považská Bystrica Jozef Cahel
Prešov Ľudovít Petraško
Prievidza August Masár
Senec Karol Rosenberg
Skalica Bernardína Sprušanská
Spišská Nová Ves Eva Javorská
Stará Ľubovňa Mária Krajgerová
Trenčín Rudolf Dobiáš
Trnava a Piešťany Valéria Gašparovičová
Trstená František Škapec
Veľký Krtíš Mária Gondová
Vranov nad Topľou Mária Fiasková
Žilina Andrej Dvorecký

Regionálne organizácie a ich predsedovia

Západoslovenský región Peter Sandtner
Stredoslovenský región Andrej Dvorecký
Východoslovenský región Eva Javorská

HYMNA KPVS

Sekcie a ich predsedovia

Sekcia Deti politických väzňov pri MO Bratislava – Mária Jurčovičová
Sekcia Deti politických väzňov pri OO Nitra – Julianna Brezinská
Sekcia PTP pri MO Bratislava – František Kľuska
Sekcia PTP pri OO Košice – Zoltán Korponay
Sekcia PTP pri OO Nitra – Dionýz Kurča
Sekcia odvlečených do bývaleho ZSSR pri MO Bratislava – Nadežda Evansonová

Rada predsedov:

Predseda: Peter Sandtner
Podpredseda: Andrej Dvorecký
Tajomník: Ondrej Fronc

Kontrolná komisia:

Katarína Smiešková, predseda
Mária Fiasková
Andrej Dvorecký

Právna komisia:

Igor Chovan, predseda
Mária Meričková
Anton Mikolaj