Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, mobil: 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Caputova), fax: 00421-2-52442321,
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže

POZVÁNKY  Pozvánka – 25.-27. jún 2018 – Praha – návšteva pamätných miest

  Pozvánka – 21. august 2018 – Bratislava – pietna spomienka

  Pozvánka – 25. august 2018 – Leopoldov – pietna spomienka