Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

Darujte 2%
Vyhlásenie o poukázaní dane – pozrite aj TU

DOKUMENTY


  Potvrdenie o založení Konfederácie politických väzňov Slovenska

  STANOVY Konfederácie politických väzňov SlovenskaPRIHLÁŠKA

Ak patríte k bývalým politickým väzňom, k príslušníkom PTP, k násilne odvlečeným do ZSSR, k vysťahovaným v rámci Akcie B, k internovaným rehoľníkom, k inak prenasledovaným komunistickým režimom alebo ste ich manželom/manželkou, synom/dcérou či iným rodinným príslušníkom alebo ako sympatizant máte záujem stať sa členom Konfederácie politických väzňov Slovenska, môžete vyplniť nasledovný formulár prihlášky. Zároveň je možné prihlásiť sa k odberu časopisu Naše svedectvo, ktoré vychádza 6x ročne.

  Prihláška za člena Konfederácie politických väzňov Slovenska