Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, mobil: 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Caputova), fax: 00421-2-52442321,
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže

ČASOPIS Naše svedectvo

Časopis Naše svedectvo je tlačovým orgánom KPVS. Začal vychádzať v r. 2001. Časopis riadi redakčná rada. Fotografie zo života organizácie a jej členov zabezpečuje Eva Javorská. Dominantnou úlohou časopisu je publikovanie dokumentov o osudoch prenasledovaných občanov Slovenska, a tak odkrývať doteraz biele miesta histórie rokov 1948 – 1989. Časopis zároveň prispieva k lepšej informovanosti členskej základne a prezentácii názorov k aktuálnym spoločenským témam.
 

Aktuálne číslo
Naše svedectvo 3/2018
(máj – jún) ročník 19, ISSN 1335-9606

Predchádzajúce číslo
Naše svedectvo 2/2018
(marec – apríl) ročník 19, ISSN 1335-9606

 NAŠE SVEDECTVO Dvojmesačník Konfederácie politických väzňov Slovenska
Z poverenia Predsedníctva dočasne rediguje Peter Sandtner.
Redakčná rada: Stanislav Pátek, Eva Javorská, Jozef Baník.
Neoznačené fotografie E. Javorská
Adresa redakcie a administrácie: Konfederácia politických väzňov Slovenska, Košická 56, 821 08 Bratislava,
tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner), 0902 555 321 (Anna Čaputová), kpvs.kpvs@gmail.com, www.kpvs.sk
IČO: 31800700 č. ú. KPVS Tatra banka - 26 22 00 77 16 / 1100 EV3064/09
Tlač: P+M Turany
predná strana obálky: Pietna spomienka v Spišskom Štiavniku