Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

Darujte 2%

K poukázaniu 2% z daní z príjmov za r. 2021
sú pre daňovníka potrebné tieto údaje o KPVS:
 
IČO: 31800700
názov organizácie: Konfederácia politických väzňov Slovenska
adresa: Košická 56, 821 08 Bratisalava
právna forma: 701 – obč. združenie