Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Želiezovce – pietna spomienka, 5. 8. 2021

      V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa 5. 8. pietna spomienka na nespravodlivo väznených pri príležitosti 15. výročia odhalenia pamätnej tabule na väznici. Začala sa kladením vencov k pamätnej tabuli. Veniec za KPVS položili bývalí politickí väzni Vladimír Domorák a Peter Chromý. Nasledovalo samotné spomienkové stretnutie v zasadacej miestnosti. Na úvod všetkých privítal riaditeľ ÚVTOS pplk. Juraj Michal. Prvýkrát neboli prítomní predstavitelia politických väzňov z Českej republiky, preto báseň politickej väzenkyne Boženy Kuklovej – Jíšovej Tajemství bolestného růžence, ktorú zložila v Želiezovciach v roku 1957, prečítala dcéra politického väzňa Jarmila Morbacherová. Za politických väzňov, ktorí boli väznení v Želiezovciach, sa prihovoril Peter Chromý a za deti politických väzňov Gizela Búryová. Príhovor predniesol aj bývalý politický väzeň a poslanec Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach Pavel Polka a bývalý politický väzeň a kňaz Šebastián Košút. Po jeho modlitbe sa prítomní presunuli do stráženej časti väznice, kde videli časť areálu s výkladom riaditeľa J. Michala. Program vo väznici bol ukončený svätou omšou, ktorú v kultúrnej miestnosti pri väzenskej kaplnke celebrovali P. Hilár Jozef Štefurik OP, Šebastián Košút, Michal Válka a miestny väzenský kaplán ppor. Martin Miňo. V homílii H. Štefurik spomenul prípad svojej mamy Márie Štefurikovej a krstnej mamy Anna Kozákovej, ktorá bola väznená v Želiezovciach. Na záver M. Miňo predstavil duchovnú službu vo väznici.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Foto © Eva Javorská    
 
     
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok