Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Želiezovce – pietna spomienka, 7. 8. 2018

      V Želiezovciach sa 7. augusta konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval P. Gabriel Jozef Labuda OPraem, správca farnosti v Chvojnove v ČR, ktorý bol v Želiezovciach väznený za organizovanie tajných duchovných cvičení na chate. Následne o dejinách Želiezoviec porozprával poslanec Mestského zastupiteľstva a bývalý politický väzeň Pavel Polka. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, kde všetkých privítal riaditeľ pplk. Ervín Janšík. Za Ústav pamäti národa sa prihovoril bývalý politický väzeň Peter Chromý, za Konfederáciu politických väzňov Slovenska bývalá politická väzenkyňa Františka Muziková a za Konfederáciu politických väzňov Českej republiky podpredseda Leo Žídek. Na záver boli odovzdané medaily bývalým politickým väzňom J. Labudovi a Emílii Pastvovej. Popoludní účastníci navštívili bývalých príslušníkov PTP Vojtecha Bielika v Čake, Jozefa Struhára v Leviciach, Alexandra Kotrusa v Leviciach a bývalého politického väzňa Mons. Ľudovíta Balážiho v Cabaji-Čápore, aby im odovzdali medaily. Prekvapením bolo, J. Struhár a A. Kotrus pracovali v bani na Ostravsku v PTP spolu s Jozefom Babiakom, s ktorým sa stretli po dlhých rokoch.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner