Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Želiezovce, 25. 6. 2011

      Už po šiestykrát sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach – Veľkom Dvore dňa 25. Júna 2011 konala spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznené ženy v rokoch 1948 – 1989, keďže sa na tých miestach pôvodne nachádzala ženská väznica, kde väzenkyne vykonávali poľnohospodárske práce. Program sa začal gréckokatolíckou svätou liturgiou v Kostole sv. Jána Nepomuckého v blízkych Nýrovciach. Jej hlavným slúžiteľom bol o. npor. Rastislav Firment, väzenský kaplán v ÚVTOS Želiezovce, spoluslúžiteľom o. Martin Pavuk MSC, gréckokatolícky farár v Nitre a kazateľom bol mjr. Mons. Bartolomej Juhás, biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Program pokračoval štátnymi hymnami ČR a SR a kladením vencov k pamätnej tabuli na budove ÚVTOS, ku ktorej boli položené vence Konfederácie politických väzňov Slovenska, Konfederácie politických väzňov Českej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Následne predniesli príhovory podpredseda KPV ČR Leo Židek, podpredseda KPVS Karol Noskovič a generálny riaditeľ ZJVS plk. Róbert Mudronček. Na záver Mons. Bartolomej Juhás a o. Rastislav Firment vykonali pobožnosť za zosnulé väzenkyne. Záverečnou časťou boli svedectvá bývalých väzenkýň Eugénie Vyskočilovej, Ludmily Hermanovej a Marty Lihotskej. Bývala väzenkyňa Františka Muziková prečítala spomienky neprítomnej väzenskej lekárky MUDr. Oľgy Páleníkovej. Svoje spomienky na väznenie oboch rodičov predniesol Miroslav Šimko, ktorý bol ako dieťa zverený po opatery príbuzných, keď jeho matku uväznili v Želiezovciach a Anna Hlucháňová si zaspomínala na návštevy svojej väznenej tety Marty Sandtnerovej v Želiezovciach. Z dôvodu veku a zdravotného stavu sa v tomto roku stretnutia zúčastnilo len sedem bývalých väzenkýň: Nadežda Kavalírová, Ludmila Hermanová, Anna Greňová, Františka Muziková, Marta Lihotská, Irena Miklovičová a Eugénia Vyskočilová.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská