Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ženy za ostnatými drôtmi, Želiezovce, 3. 7. 2010

      Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa už po piaty raz stretli pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených žien v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach - Veľkom Dvore, kde sa pôvodne nachádzala ženská väznica. Podujatie sa začalo službami Božími v evanjelickom chráme Božom v Juri nad Hronom pri Želiezovciach. Kazateľom Slova Božieho bol generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR plk. Jaroslav Balocký. Spolu s ním liturgovali kancelár Ústredia Mgr. Ján Ondrejčin a farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi Antalová. Členom KPVS sa dostalo veľmi milého prijatia od Cirkevného zboru i obce Jur nad Hronom. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli v areáli ÚVTOS. Po štátnych hymnách ČR a SR položili k pamätnej tabuli vence delegácie KPVS, KPV ČR a Ústavu pamäti národa. Prejavy predniesli podpredsedovia KPV ČR Leo Židek a KPVS Jozef Baník, riaditeľ ÚVTOS mjr. Rastislav Kostoláni a generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký. Program pokračoval spomienkami bývalých väzenkýň Anny Greňovej, sestry Terézie Hovancovej DKL a Ireny Miklovičovej. Zároveň boli odovzdané pamätné medaily KPVS Leovi Židekovi a sr. Terézii Hovancovej. Milan Števko a Štefan Volf predstavili svoju knihu o Márii Tencerovej, ktorá bola väznená v Želiezovciach za ukrývanie kňazov-lazaristov na novobanských lazoch. Keďže vo väzení aj zomrela, autori knihy vyjadrili svoje úsilie o jej blahorečenie. Spomienkové stretnutie ukončila predsedníčka Konfederácie politických väzňov Českej republiky dr. Nadežda Kavalírová, ktorá si zaspomínala na chvíle, keď bola väznená v želiezovskej väznici. Časť účastníkov na záver navštívila ľudový dom v Juri nad Hronom s ukážkami ľudového bývania, dobovej školy a poľnohospodárskeho náradia.

Peter Sandtner, KPVS

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská