Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Želiezovce, 20. jún 2009

      V sobotu 20. júna 2009 si Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) pripomenula ženy väznené v 50. tych rokoch vo väzení v Želiezovciach, ktoré bolo prezývané aj „zelené peklo“, keďže ženy museli ťažko pracovať v poľnohospodárstve na troch majeroch Karolína, Veľký Dvor a Nýrovce. Vo Veľkom Dvore dnes stojí Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mužov. (ÚVTOS)
      Spomienka sa začala svätou omšou v kostolíku v Nýrovciach, ktorý dodnes zostal v pamäti bývalých väzenkýň. Hlavným celebrantom bol Mons. Bartolomej Juhás SDB, biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže, slávnostným kazateľom bol väzenský dekan v Ústave na výkon trestu v Želiezovciach vdp. Peter Halkóci, ďalej koncelebrovali predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska don Anton Srholec SDB, kaplán Ústavu na výkon trestu pre ženy v Nitre-Chrenovej o. Peter Hasara a don Jozef Hrdý SDB. Peter Halkóci v homílii uviedol príbeh o palme na púšti, ktorej chcel jeden muž ublížiť, a preto na ňu položil ťažký kameň. Keď išiel opäť okolo, čakal, že palma bude uschnutá, ale ona keďže nemohla rásť smerom hore, rástla smerom dole, čiže zapustila dlhé korene a tak narazila na podzemnú vodu a zachránila si život. Tak aj utrpenie množstva nevinných ľudí nebolo zbytočné, ale malo svoj zmysel a prinieslo ovocie v podobe slobody. Spoločné modlitby veriacich čítali spoločne viacerí bývalí väzni zo Slovenska a Čiech a ich rodinní príslušníci.
      Po sv. omši nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabuli v ÚVTOS v Želiezovciach – Veľký Dvor. Po štátnych hymnách ČR a SR položili k tabuli vence predstavitelia Konfederácie politických väzňov Slovenska, Českej republiky a Mesta Želiezovce. Za českých politických väzňov sa prihovoril Leo Židek a za slovenských Rudolf Dobiáš, ktorý pozdravil väznené ženy vlastnou básňou. Po piesni Kto za pravdu horí sa prítomní presunuli do priestorov ÚVTOS.
      Bývalých väzňov a väzenkyne veľmi oslovila prezentácia riaditeľa ÚVTOS Želiezovce plk. Vojtecha Gálika, ktorý v nej priblížil súčasnosť zariadenia a život súčasných odsúdených, ktorý je vo veľkom protiklade so situáciou spred 50 rokov. Následne predsedníčka Konfederácie politických väzňov z Českej republiky dr. Nadežda Kavalírová, ktorá sama prežila svoju mladosť v Želiezovciach, odovzdala ocenenia vedeniu KPVS Antonovi Srholcovi, Karolovi Noskovičovi a Jozefovi Baníkovi.
      Nasledovali spomienky posledných žijúcich väzenkýň zo Želiezoviec Marty Lihotskej a Františky Muzikovej. V mene prítomných väznených rehoľných sestier sa prihovorila sestra Stella Danková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Na záver sa prítomným prihovoril o. Peter Hasara, kaplán ÚVTOS pre ženy v Nitre-Chrenovej, keďže v Želiezovciach už nie je ženská väznica. Priblížil život žien v tomto zariadení a odpovedal na otázky prítomných žien, ktorých táto téma veľmi zaujala.

Peter Sandtner, KPVS

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok; Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská