Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odsúdené ženy za ostnatými drôtmi v pracovných táboroch. Pietna spomienka a seminár, Želiezovce

      Želiezovce – Veľký Dvor poskytujú prevýchovné prístrešie pre mužov. Na múre novopostavenej budovy je však umiestnená tabuľa, ktorá pripomína, že v r. 1950-62 boli v Želiezovciach väznené slovenské a české ženy, odsúdené za politické delikty. Stáva sa tradíciou, že pamätníčky, alebo ich deti každý rok v polovici júna prídu  do Želiezoviec, aby si pripomenuli dobu neslobody a uctili pamiatku žien, ktoré svoj život povýšili na obetný dar na oltári slobody.
      Tento rok sa politické väzenky z Čiech, Moravy a Slovenska 14. júna opäť zišli pred tabuľou, pripomínajúcou dobu, ktorá kruto zasiahla do ich životov. Vo svojich prejavoch to pripomenuli Leo Žídek za KPV ČR a JUDr. Jozef Baník za KPVS. Kladeniu vencov predchádzala sv. omša v kostole v Nýrovciach. Hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Cyril Jaroslav Brázda, OFM( v roku 1983 uväznený v skupine františkánov), koncelebrovali Mons. Ľudovit Baláži a Tadeáš Mikuláš Kráľ, OFM. Účastníkov poobedňajšieho seminára prišli pozdraviť viceprimátor Mesta Želiezovce Pavel Polka (za primátora Pavla Bakónyiho) a zástupca riaditeľa ÚPVT plk.Mgr Vojtecha Gálika.
      Na seminári sa obdivuhodným spôsobom prezentovali rehoľné sestry Natália Vrábelová, Nikolaja Mydlíková, Bohumila Školníková, Daniela Homolková, Cherubína Siváčková, Elena Tencerová. Ich spomienky, prednesené bez známky hnevu a zaujatosti,  s pokorou, premenili ich príbehy na diamanty. Je na škodu nás všetkých, že pre krátkosť času sme si ich nevypočuli dokonca.

 
 
 
 
 
 
 
;
 
;
 
;
 
;
 
;
 
;
 
;
 
;
 

 


 

Foto © Eva Javorská