Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žalobín – pietna spomienka, 22. 10. 2020

      K 100. výročiu narodenia ThDr. Vojtecha Jenčíka sa 22. 10. zišla pri pamätnej tabuli v obci Žalobín menšia skupina členov OO KPVS vo Vranove, miestny farár a pani starostka. Pri pietnej spomienke prítomní zaspomínali na jeho pôsobenie na tunajšej fare, kde aj zomrel. Predsedníčka OO KPVS v príhovore okrem významných míľnikov z jeho života pripomenula aj mnohé osobné spoločné stretnutia strávené vo väzení i neskoršie v bežnom živote, ktoré mali vplyv na ďalšie smerovanie jej otca. Krátko sa prihovorila miestna pani starostka, prednesená bola báseň Mlčanie o kríži. Stretnutie ukončil duchovný otec krátkou modlitbou.

Mária Fiasková


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 

Foto © Mária Fiasková