Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Zvolen - Pietna spomienka, 8. 11. 2016

      KPri príležitosti 27. výročia pádu komunistického režimu sa 8. novembra vo Zvolene konala pietna spomienka na obete tohto režimu z Banskobystrického kraja. Začala sa svätou omšou vo Farskom kostole sv. Alžbety, ktorú celebroval policajný kaplán z Banskej Bystrice František Smelý spolu s miestnym kaplánom Jánom Strečkom. Nasledovala pietna spomienka pri pamätníku, kde kvety za Oblastnú organizáciu KPVS Banská Bystrica položili predsedníčka Soňa Rafajová a podpredsedníčka Mária Gondová. Následne boli odovzdané medaily KPVS príslušníkom PTP Jánovi Paulínymu, Ľubomírovi Boďovi, Jánovi Križanovi, Jozefovi Babiakovi, Milanovi Fekiačovi a Tiborovi Hrdličkovi. In memoriam bola udelená pamätná medaila Márii Tencerovej, ktorá zomrela vo väzení a prevzala ju jej dcéra Gizela Búryová. Príhovory predniesli: príslušník PTP a syn politického väzňa-kulaka Milan Fekiač, predsedníčka Regionálnej organizácie PV-ZPKO Banská Bystrica Helena Halková a zborový farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zvolen Ján Mojzsis.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská