Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu, 22. 11. 2022

      Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 22. 11. pri centrálnom pamätníku PTP v Sade na Studničkách v Žiline konala pietna spomienka na príslušníkov pomocných technických práporov - vojenských táborov nútených prác. Začala sa kladením vencov za účasti čestnej stráže z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina a dychovej hudby Senioranka. Vence položili predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Mesta Žilina Peter Fiabáne, náčelník štábu 5. pluku špeciálneho určenia pplk. Michal Myšiak, predsedia RO PV-ZPKO Žilina Kvetoslav Gregor a delegácia KPVS. Úvodné príhovory predniesli P. Fiabáne a E. Jurinová. Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja trom príslušníkom PTP in memoriam: Františkovi Mišúrovi (prevzala vdova Mária Mišúrová), Ondrejovi Tarajovi (prevzala vdova Štefánia Tarajová) a Michalovi Pitoniakovi (prevzala vdova Melánia Pitoniaková a syn Peter Pitoniak, kňaz Spišskej diecézy). Všetci traja sa dostali do PTP kvôli tomu, že študovali teológiu. Za ocenených sa prihovorili P. Pitoniak a Š. Tarajová. Príhovor predniesol aj bývalý príslušník PTP Jaroslav Václavek a báseň o PTP prečítala Žofia Moresová, vdova po príslušníkovi PTP Albínovi Moresovi. Na záver predniesol modlitbu vojenský kaplán por. Mikuláš Jančuš.

Peter Sandtner


FotografieVideozáznam