Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – 69. výročie Akcie Kláštory, 12. 4. 2019

      V Kostole sv. Barbory (bývalý františkánsky kostol) v Žiline si 12. apríla Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula 69. výročie Akcie Kláštory. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval kňaz-salezián don Ján Tocký SDB, ktorý sám prežil Akciu Kláštory v saleziánskom dome v Šaštíne. Po sv. omši predniesli svedectvá bývalí františkáni Jozef Širanec, ktorý si zaspomínal na vyvezenie z františkánskeho kláštora v Žiline a Ľudovít Pobeha, ktorý bol aj odsúdený v súdnom procese s františkánmi.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner