Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – 66.výročie vzniku PTP, 21. 9. 2016

      Pri príležitosti 66. výročia vzniku Pomocných technických práporov a 6. výročia odhalenia pamätníka PTP sa 21. septembra v Žiline konala pietna spomienka na príslušníkov PTP. Začala sa svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval vojenský kaplán v Žiline por. Michal Križák spolu s bývalým príslušníkom PTP donom Jánom Tockým SDB. Program vyvrcholil pietnou spomienkou pri pamätníku PTP v Sade na Studničkách, ktorý obsahuje zoznam jednotlivých PTP. Po kladení vencov a štátnej hymne s čestnými salvami za účasti čestnej stráže 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a Vojenskej hudby Banská Bystrica Ladislav Mikuš predniesol báseň Jána Onda Pri pamätníku. Ako prvý sa prihovoril v mene príslušníkov PTP Jaroslav Václavek. Nasledovali príhovory hostí: plk. Radoslava Ivančíka, generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, Ľubomíra Sečkára, poslanca Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a Patrika Gromu, 1. zástupcu primátora Mesta Žilina. Vojenský kaplán por. Michal Križák predniesol modlitbu za zosnulých príslušníkov PTP a následne boli odovzdané medaily KPVS žijúcim príslušníkom PTP: Dionýzovi Kurčovi, Jánovi Paulínymu, Františkovi Belicovi a politickému väzňovi Ľudovítovi Pobehovi. Pietnej spomienky sa zúčastnili bývalí príslušníci PTP a ich príbuzní z rôznych častí Slovenska – členovia KPVS a Slovenského zväzu VTNP-PTP, ktorý v roku 2010 postavil pamätník v Žiline a každoročne pri ňom v septembri organizoval pietnu spomienku. Keďže k 31. 12. 2016 ukončí svoju činnosť, na základe návrhu J. Václavka a so súhlasom SZ VTNP-PTP pietnu spomienku v tomto roku zorganizovala KPVS.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská