Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Vyšné Ružbachy – odhalenie pamätnej tabule, 26. 8. 2020

      Konfederácia politických väzňov Slovenska, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyšné Ružbachy zastúpená PaedDr. ICLic. Jánom Stašákom a Zamoyski Institút, nezisková organizácia zorganizovali 26. augusta 2020 vo Vyšných Ružbachoch slávnostné odhalenie pamätnej tabule v Rímsko-katolíckom kostole Obetovania Pána.
      Cestou do Vyšných Ružbách sa účastníci zastavili v obci Spišský Štvrtok. Na minoritskom kláštore je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca "Barbarskú noc" v roku 1950, pred ktorou sme si pripomenuli udalosti spred 70. rokov. Krátke zastavenie sme ukončili modlitbou.
      Vo Vyšných Ružbachoch sa 24. apríla 1950 uskutočnil tzv. "MALÝ SOBOR", ako príprava násilnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Tejto smutnej udalosti je venovaná pamätná tabuľa s textom "Na pamiatku tých, ktorí v rokoch 1950-1989 zostali verní svojej viere". Pamätnú tabuľu posvätil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi. Slávnosti predchádzala Archijerejská svätá liturgia, ktorej bol aj hlavným slúžiteľom. Liturgia sa niesla v duchu spomienky na 70. výročie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi s poukázaním na nezlomnosť mužov viery, ktorí nepodľahli tlaku komunistického režimu a hrdo obstáli v skúške ľudskosti a charakteru. Výnimočnosť a vzácnosť tejto udalosti svojou prítomnosťou umocnili veriaci prípravou tejto slávnosti. Veriaci boli oblečení vo svojich tradičných ľudových krojoch z Vyšných Ružbách. Spomienky sa zúčastnili aj poslanci VÚC Prešov, zástupca Ústavu pamäti národa, nemalý počet členov z Konfederácie politických väzňov Slovenska a ďalší hostia. Po svätej liturgii sa veriaci poďakovali otcovi Jánovi.
      Prípravu a priebeh akcie "P" tzv. "Malého Soboru" priblížili prof. ThDr. Jaroslav Coranič, PhD. a prof. ThDr. Peter Šturák PhD., obaja z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Na záver sa pán Radoslav Babjarčík zo Zamoyského Inštitútu poďakoval prítomným za účasť na slávnostnej spomienke.
      Poslednou zastávkou bohatého programu boli Nižné Ružbachy. Na kostole sv. Kataríny Alexandrijskej je tabuľa venovaná politickému väzňovi vdp. Bernardovi Pánčimu, ktorý tu pôsobil 21 rokov. Dôstojný pán bol nespravodlivo súdený a odsúdený na 13 rokov odňatia slobody. Spomienka na tohto nášho člena je v našich srdciach stále živá.

Eva Javorská


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 

Foto © Eva Javorská