Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Velehrad – Spomienka na Akciu K, 25. 7. 2023

      Delegácia KPVS 25. 7. navštívila pútnické miesto Velehrad v ČR. Prvá zastávka bola pri pamätnej tabuli Akcie Kláštory, ktorá je venovaná jej obetiam z celého Československa. Predstavil ju miestny farár P. Josef Čunek SJ, ktorý zároveň predniesol aj modlitbu. Veniec v mene KPVS k nej položil Michal Radošinský. Nasledovala svätá omša v kaplnke Generálneho domu Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval Peter Rúčka. Po jej skončení Peter Sandtner odovzdal Medaily za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, dvom slovenským sestrám, ktoré boli internované v 50.tych rokoch: sr. Hyacinte Dubanovej a sr. Justíne Severínovej. Za sestry sa poďakovala sr. Hyacinta. Slovenské piesne na organe zahrala Magda Valovičová. Po obede členovia KPVS absolvovali prehliadku Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda.

Peter Sandtner 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská