Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Turzovka – pamätný list, 15. 11. 2020

      Vikariátna predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda sr. Karola Vajdiarová 15. 11. v Turzovke odovzdala pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sr. Ildefonze Mazurovej. Zvyšným trom sestrám na Velehrade sr. Hyacinte Dubanovej, sr. Justíne Severínovej a sr. Kazimíre Ondrejkovej budú listy odovzdané neskôr. Z dôvodu opatrení nemohol byť prítomný zástupca KPVS.

Peter Sandtner 
Zväčši obrázok    
 

 

Foto © Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda