Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava – pietna spomienka, 10. 11. 2020

      Pri pamätníku obetí komunistického režimu v Trnave sa šiesti členovia KPVS a PV-ZPKO zišli 10. 11. na pietnej spomienke. Za OO KPVS Trnava položil veniec k pamätníku Jaroslav Žilák a za RO PV-ZPKO jej predsedníčka Beáta Ďureková. Príhovor povedal najstarší žijúci politický väzeň v Trnave Jaroslav Žilák. Na záver predniesol duchovné slovo a modlitbu námestný farár v CZ ECAV Trnava a vnuk politického väzňa Kristián Kostecký.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 

Foto © Peter Sandtner

Foto © Cecília Dobšovičov