Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava – pietna spomienka, 20. 10. 2020

      Pred Františkánskym kostolom sv. Jakuba v Trnave si 20. 10. skupina 6 členov v zmysle platných opatrení pripomenula 5. výročie odhalenia pamätnej tabule príslušníkov PTP. Sviečku k tabuli položila dcéra politického väzňa Mária Mečírová a báseň príslušníka PTP Jána Onda Pri pomníku prečítala dcéra príslušníka PTP Katarína Macková. Následne dostali knihy Obetiam komunistického režimu jeden z dvoch posledných žijúcich bývalých príslušníkov PTP v Trnave Peter Trebichalský a vdova po príslušníkovi PTP Klementin Sabová, ktorá sa nedávno dožila 85 rokov. Po gratulácii bol program ukončený spoločnou modlitbou za zosnulých príslušníkov PTP, ktorých je už väčšina.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 

Foto © Peter Sandtner