Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

25.výročie - pietna spomienka, Trnava, 20. 11. 2014

      Členovia Konfederácie politických väzňov z Trnavy a okolia si 20. novembra v Trnave pripomenuli 25. výročie pádu komunistického režimu svätou omšou za jeho obete v Kostole sv. Heleny, ktorú celebroval emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Okrem iných s ním koncelebroval bývalý politický väzeň Mons. Ľudovít Baláži, bývalý príslušník PTP vdp. Jozef Lefler a biskupský vikár, kanonik Róbert Kiss. Po skončení sv. omše nasledovala pietna spomienka na obete komunistického režimu z Trnavského kraja pri ich pamätníku. Po kladení vencov predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja, ÚPN, PV-ZPKO a KPVS predniesli svoje svedectvá bývalý politický väzeň Jaroslav Žilák, bývalý príslušník PTP a predseda Sekcie PTP pri OO KPVS Trnava Milan Mesároš a syn politického väzňa – roľníka a predseda OO KPVS Trnava Ladislav Mikuš. Následne sa prihovorili predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák a predseda Regionálnej organizácie PV-ZPKO Vojtech Ottmar. Pietny akt bol ukončený duchovným slovom a modlitbou evanjelického a. v. zborového farára v Trnave Rastislava Hargaša a rímskokatolíckeho biskupa Dominika Tótha, ktorí obaja požehnali pamätník v roku 2006.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská