Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Trnava, 4. 11. 2012

      V nedeľu 4. novembra 2012 bola v Trnave na budove bývalého seminára Marianum slávnostne odhalená pamätná tabuľa saleziánskemu kňazovi, trpiteľovi pre vieru a pedagógovi donovi Titusovi Zemanovi, ktorý v tejto budove pôsobil ako profesor v rokoch 1943-1949. Odhaleniu prechádzala pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, titulárny biskup seminský a apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy a koncelebrovali viacerí saleziánski kňazi a diecézni kňazi z Arcibiskupského úradu. Vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jozef Slivoň SDB v homílii priblížil jeho pôsobenie na gymnáziu v Trnave, prevádzanie saleziánskych klerikov cez hranice za účelom dokončenia teologických štúdií ale aj uväznenie a utrpenie po tretej neuskutočnenej výprave. Po skončení sv. omše Mons. Ján Orosch požehnal pamätnú tabuľu s textom: „prof. Titus Zeman, kňaz salezián, pôsobil v Trnave v rokoch 1943 – 1949.“ Na záver odznela báseň o T. Zemanovi a pieseň v podaní herca Antona Baláža, bývalého saleziánskeho oratoriána. Slávnosti sa zúčastnili aj členovia KPVS a sestry T. Zemana so svojimi deťmi.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská