Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava, Veľké Leváre – pamätné listy, 7. 9. 2020, 8. 9. 2020

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia Dcér Božskej lásky (mariánky) si pripomenuli 70. výročie Akcie Rehoľníčky odovzdaním pamätným listom posledným piatim žijúcim sestrám mariánkam, ktoré boli v roku 1950 násilne vyvezené z kláštorov. Listy boli odovzdané starším sestrám v kláštoroch v Trnave a vo Veľkých Levároch. V provinciálnom dome v Trnave sa 7. septembra program začal svätou omšou v Kaplnke Najsvätejšej Eucharistie, ktorú celebroval P. Jozef Amrich SJ. Po jej skončení predseda KPVS Peter Sandtner odovzdal pamätné listy sr. Leonile Dodokovej a sr. Anzelme Cibíkovej. Provinciálna predstavená sr. Felicitas Vengliková zároveň obom sestrám odovzdala ruže. Obaja sa sestrám aj prihovorili. V kláštore Hubertínum vo Veľkých Levároch 8. septembra program tiež začali svätou omšou v kláštornej kaplnke, ktorú celebroval správca miestnej farnosti P. Jaroslaw Kinka CR. Po nej predseda KPVS Peter Sandtner odovzdal pamätné listy sr. Blanke Balonovej a sr. Gemme Pekárovej. V zastúpení provinciálnej predstavenej provinciálna radkyňa sr. Daniela Bezdedová obom sestrám odovzdala kytice. Obaja predniesli aj príhovory. Napokon v izbe navštívili aj imobilnú sr. Pavlínu Pánisovú, ktorej tiež odovzdali pamätný list a kvety.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 

Foto © Peter Sandtner