Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava, odhalenie pamätnej tabule 22. 10. 2015

      Na Františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave bola 22. októbra odhalená pamätná tabuľa príslušníkom PTP z Trnavy a okolia, keďže práve z tohto regiónu bolo najviac mužov povolaných do PTP, najmä v rámci násilnej kolektivizácie. Program sa začal svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol biskupský vikár a čestný kanonik Róbert Kiss, koncelebrovali bývalý príslušník PTP don Ján Malženický SDB a bývalý politický väzeň br. Cyril Jaroslav Brázda OFM. Obetné dary priniesli bývalí príslušníci PTP a ich manželky. Po sv. omši J. Malženický, C. Brázda a bývalý politický väzeň a príslušník PTP Jozef Čapuška odhalili pamätnú tabuľu a R. Kiss ju požehnal. Predseda Sekcie PTP pri KPVS - Mestskej organizácii Bratislava dr. František Kľuska prečítal prejav prof. Jozefa Šimončiča, historika a bývalého príslušníka PTP z Trnavy, ktorému zdravotný stav neumožnil osobne sa zúčastniť. Následne sa prihovoril predseda Sekcie PTP pri KPVS – Oblastnej organizácii Trnava Milan Mesároš, ktorý spomenul, že väčšina príslušníkov PTP z trnavského regiónu pochádzala z vidieka a boli to synovia roľníkov. V ich mene predniesol svedectvo „kulacký syn“ Jozef Karel z Majcichova, ktorý si zaspomínal najmä na ťažkú prácu v bani. Potom bol prečítaný list od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a ako posledný sa prihovoril predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa dr. Ondrej Krajňák, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja príslušníkovi PTP Petrovi Trebichalskému z Trnavy.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská