Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková sv.omša, Trnava, 21. 1. 2014

      Na sviatok sv. Agnesy 21. januára 2014 si vo Františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave bratia františkáni spolu s členmi KPVS pripomenuli 10. výročie úmrtia dlhoročného provinciála františkánov, spisovateľa a politického väzňa P. Fidéla Ambróza Jurčoviča OFM. 21. januára bol páter Fidél vysvätený za diakona, prepustený z väzenia a napokon v tento deň aj zomrel. Svätú omšu za P. Fidéla celebroval provinciál františkánov P. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, ktorý prečítal jeho životopis a povedal niekoľko spomienok na neho, považujúc ho za vzor rehoľného života. Na záver Peter Sandtner prečítal príhovor P. Tadeáša Mikuláša Krála OFM, ktorý sa osobne nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
      P. Fidél Ambróz Jurčovič sa narodil 17. 7. 1916 vo Vištuku. Počas štúdiá na gymnáziu v Trnave spoznal františkánov, u ktorých v roku 1931 začal noviciát. Prvé sľuby zložil 25. 8. 1932. Teológiu študoval v Salzburgu a v Ríme. Večné sľuby zložil 29. 6. 1938, diakonskú vysviacku prijal 21. 1. 1940 a kňazskú 23. 3. 1940 v Ríme. Od roku 1943 vyučoval na františkánskom teologickom učilišti v Žiline. V roku 1947 bol uväznený a v roku 1950 v Bratislave odsúdený na 2 roky väzenia. Odvolací súd mu pridal rok väzenia. Väznený bol vo väzniciach v Bratislave a Leopoldove a v baniach v Handlovej a Jáchymove (tábor Prokop). Od roku 1952 bol v centralizačných kláštoroch v Oseku a Králikách. Po prepustení 21. 1. 1955 pracoval v Laboratórnych potrebách, Vinárskych závodoch, Vysokej škole ekonomickej a Kovospracujúcom podniku v Bratislave. V roku 1969 bol menovaný za provinciálneho ministra s mimoriadnymi fakultami pre ťažké časy. Na dôchodok odišiel v roku 1976. Sv. omšu slúžil tajne v kaplnke Dómu sv. Martina a od roku 1968 verejne vo Františkánskom kostole, kde mu vzali štátny súhlas. Po dvoch rokoch mohol celebrovať v iných kostoloch okrem františkánskeho, neskôr sa stal výpomocným duchovným v Karlovej Vsi (do r. 1990). V úrade provinciála bol do roku 1992, následne bol menovaný za definítora. Od toho roku pôsobil ako výpomocný duchovný v Bratislave a v roku 1993 bol preložený do františkánskeho kláštora v Trnave, kde okrem pastorácie učil novicov. Zomrel 21. 1. 2004 a pohrebnú sv. omšu vo Františkánskom kostole v Trnave 26. 1. celebroval arcibiskup Ján Sokol. V rodnom Vištuku ho pochoval biskup Dominik Tóth.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská