Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Púť bývalých politických väzňov, Trnava, 9. 12. 2011

      V piatok 9. decembra 2011 sa v kaplnke Provinciálneho domu Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave – Tulipáne konala púť bývalých politických väzňov a ich rodinných príslušníkov k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej, ktorá bola tiež väznená a mučená. Po privítaní sestrami sv. Kríža na pútnickom mieste sa začala votívna svätá omša, ktorú celebrovali ThDr. Peter Rúčka a P. Tadeáš Mikuláš Král OFM. Obetné dary priniesli bývalí politickí väzni Vladimír Slávik a Jozef Čapuška. Na záver sv. omše bolo blahoželanie dvom členom Konfederácie politických väzňov Slovenska: P. Tadeášovi Královi k 65. narodeninám a sr. Oktávii Tarasovičovej k 85. narodeninám. Po uctení relikvií sr. Zdenky sa prihovorila jubilantka sr. Oktávia. Začala vlastnou básňou o sr. Zdenke a pokračovala svojim životným príbehom novicky v Podunajských Biskupiciach, ktorá hoci mala možnosť odísť k rodičom, rozhodla sa zdieľať osud spolusestier na poľnohospodárskych prácach na štátnom majetku Nový Dvor – Havkáč pri Budmericiach a potom v textilných továrňach vo Světlej a Nejdeku. Po páde komunistického režimu prijala pozvanie misionára kňaza Martina Rolníka ísť do misií do Gemelčičky v Rumunsku, kde videla veľkú biedu. Na záver sestry sv. Kríža pozvali členov KPVS do jedálne na pohostenie, odkiaľ sa rozchádzali so vzájomným želaním požehnaných Vianočných sviatkov.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner