Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava - 9. 10. 2010

„Živnostníci a roľníci prenasledovaní komunistickým režimom.“

      V sobotu 9. októbra 2010 sa v Trnave konalo spomienkové podujatie venované téme „Živnostníci a roľníci prenasledovaní komunistickým režimom.“ Začalo sa svätou omšou v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol ThDr. Peter Rúčka, PhD., farár v Moravanoch nad Váhom, bývalý politický väzeň. Koncelebroval predseda KPVS don Anton Srholec.
      Program pokračoval v Mariánskej sále jezuitského kláštora spomienkami bývalých väzňov a ich rodinných príslušníkov, väznených ako živnostníkov a roľníkov v rámci násilnej kolektivizácie, znárodnenia a odoberania živností. Svoje spomienky predniesol Jaroslav Žilák z Trnavy, Jaroslav Kašlík z Trnavy, Karol Hetteš z Trstína, Magdaléna Daňová z Cífera a Ľudmila Horváthová z Bratislavy. Ako posledný prehovoril predseda Oblastnej organizácie KPVS Trnava Ladislav Mikuš z Ratkoviec, ktorý je do dodnes roľníkom. Záverečný príhovor patril predsedovi KPVS Antonovi Srholcovi.
      Vyvrcholením programu bola pietna spomienka pri pamätníku obetí komunistického režimu, pri ktorom sa prihovoril predseda KPVS Anton Srholec a kvety položila bývalá väzenkyňa Františka Muziková.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská