Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trstená – 110. výročie narodenia Mons. Viktora Trstenského, 26. 4. 2018

      110. výročie narodenia Mons. Viktor Trstenského si KPVS pripomenula 26. apríla v Trstenej. Účastníci sa počas cesty zastavili pri pamätnej tabuli V. Trstenského na fare v Dolnom Kubíne a na miestach, spojených so životom profesora Štefana Šmálika v Tvrdošíne, keďže v tomto roku si pripomíname aj jeho 110. výročie narodenia. Navštívili pamätnú izbu na Základnej škole Štefana Šmálika, kde život Š. Šmálika predstavil riaditeľ školy Dušan Šoltés, hrob Š. Šmálika a drevený kostol na cintoríne. V Trstenej sa program začal svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina, ktorú celebroval prorektor Katolíckej univerzity František Trstenský spolu s Petrom Rúčkom, Františkom Regulym a Vincentom Dorníkom. Na záver predniesol svoje spomienky na V. Trstenského P. Rúčka. Nasledovalo položenie venca k pamätnej tabuli V. Trstenského na jeho dome a prehliadka jeho pamätnej izby a kaplnky v dome. Súčasťou domu, v ktorom pôsobia školské sestry sv. Františka, je aj pastoračné centrum Viktorino, v ktorom si prítomní vypočuli svedectvá o V. Trstenskom od členov KPVS Alojza Kováča, Jozefa Habovštiaka, Viliama Záhoru a Kataríny Smieškovej. Na záver navštívili hrob V. Trstenského na starom cintoríne.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner