Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prezentácia knihy, Trenčín, 28. 5. 2014

Triedni nepriatelia IV.

      Dlho očakávaná publikácia Triedni nepriatelia IV. je na svete. O jej vydanie sa zaslúžila Konfederácia politických väzňov Slovenska a Vydavateľstvo Hlbiny. Jej predstavenie v Bratislave (29. 4.) a v Trenčíne (28. 5.) vzbudilo pozoruhodný záujem o knihu. Keď v roku 2004 vyšla prvá (modrá) kniha Triedni nepriatelia, málokto z nás si pomyslel, že sa nám podarí pokračovať v začatom úsilí o zmapovanie obdobia komunizmu a osudov tzv. triednych nepriateľov, za ktorých komunistický režim považoval roľníkov, živnostníkov, intelektuálov, predstaviteľov demokratických strán, cirkví, rehoľné spoločenstvá, biskupov, kňazov, ale aj občanov a veriacich, ktorí sa nebáli navonok prejaviť svoje presvedčenie a rozličnými spôsobmi protestovať proti násiliu. Po publikácii Memoria pasionis je teda na svete ďalšia kniha o nezabúdaní. Istotne si všetci uvedomujeme, že by boli potrebné desiatky takých kníh, ak by sme chceli na svetlo sveta vytiahnuť príbehy tisícov „nenápadných hrdinov“, aby sme pochopili skutočnú hodnotu ich fyzického i duchovného odporu, s akým sa – bezbranní - postavili proti moci, ktorá ich ponižovala a nezákonne trestala. Osobne ma teší, že KPVS sa takýmto spôsobom pričinila o založenie a pokračovanie tradície nezabúdania. Dúfam, že mladšie generácie budú v našom úsilí pokračovať.

Rudolf Dobiáš

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská