Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Suchá nad Parnou – 72. výročie Akcie Rehoľníčky, 31. 8. 2022

      Pri lurdskej jaskyni v záhrade kláštora sestier uršulínok v Suchej nad Parnou si Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav pamäti národa a Rímska únia Rádu sv. Uršule 31. augusta pripomenuli 72. výročie Akcie Rehoľníčky - vyvezenia rehoľníčok z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950. Na úvod sa prítomní pomodlili desiatok sv. ruženca, ktorý sa predmodlieval duchovný správca kláštora vdp. Imrich Revák a sr. Svorada Salvová. Následne predniesli svoje spomienky vyvezenie z kláštorov, internáciu, nútené práce v poľnohospodárstve a v textilných továrňach sr. Konštancia Ferencová, sr. Natália Vráblová a sr. Svorada Salvová. V mene KPVS každej z nich bývalý politický väzeň Vladimír Domorák odovzdal kvet. Príhovor predniesol aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, ktorý v ňom priblížil vyvezenie sestier z kláštora v Suchej nad Parnou. Zároveň odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja a pamätné medaily ÚPN sr. Natálii Vráblovej, sr. Svorade Salvovej, sr. Eufémii Lukovičovej a sr. Konštancii Ferencovej. Provinciálnej predstavenej sr. Samuele Harmáčkovej odovzdal dekréty a medaily pre sestry, ktorým bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja, ale medzitým zomreli. Boli to sr. Viannea Bernadičová, sr. Consolata Cíferská a sr. Domitila Líšková, ktorá zomrela práve v tento deň ráno. Na záver sa prihovorila a poďakovala provinciálna predstavená sr. Samuela Harmáčková a I. Revák všetkým udelil požehnanie. Po skončení programu prítomní navštívili v kláštore aj sr. Amáliu Kvasnicovú a J. Sivoš jej odovzdal medailu a dekrét v jej izbe. Aj ona si zaspomínala na rok 1950. Sestry Konštancia, Natália a Amália boli vyvezené z kláštora v Batizovciach do centralizačného kláštora v Modre, sestra Svorada bola vyvezená z kláštora v Trnave do centralizačného kláštora v Dolných Semerovciach a sr. Eufémia bola vyvezená z kláštora v Prahe do centralizačného kláštora v Broumove.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner