Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Smolník – odhalenie pamätnej tabule, 18. 6. 2017

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Smolník dňa 18. júna 2017 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu občanom Smolníka, ktorí boli v dobe komunistického režimu odvlečení do gulagov, nespravodlivo odsúdení, väznení, povolaní do Pomocných technických práporov a Táborov nútených prác. Odhalenie pamätnej tabule sa konalo v rámci XVII. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorú celebroval vdp. farár Mgr. Martin Keruľ. Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa do priebehu omše aktívne zapojili čítaním prosieb. Po sv. omši odzneli prednášky Mgr. Lenky Lubuškej, PhD., ktorá je kurátorkou v Slovenskom národnom múzeu - Historickom múzeu v Bratislave. Prvá bola na tému „Gulagy“. Prítomní si vypočuli kedy a ako vznikli gulagy, prečo vznikli ale aj o neľahkom živote ľudí, ktorí boli v gulagoch internovaní. Bolo ťaživé počuť, čo všetko museli podstúpiť obyvatelia Smolníka, ktorí boli odvlečení do gulagov. Druhá prednáška bola na tému „Perzekúcie v Československu začiatkom 50-tych rokov“. Prečítal ju syn politického väzňa František Hamrák. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Smolníka. Zoznamy postihnutých občanov Smolníka pomohli vytvoriť pracovníci Ústavu pamäti národa v Bratislave, pod vedením Mgr. Františka Neupauera, PhD.
      Po prednáškach sa prítomní presunuli pred Obecný úrad, na stene ktorého bola osadená pamätná tabuľa. Program sa začal príhovorom Radoslava Dlugoša, starostu obce Smolník. Tabuľu spoločne odhalili starosta obce Radoslav Dlugoš a za KPVS politický väzeň Michal Kyseľ. Následne ju posvätil vdp. Keruľ. Kyticu za KPVS položil Metod Krajňák, syn politického väzňa. Potom odznela báseň Súdna správa v prednese Ladislava Mikuša predsedu Oblastnej organizácie KPVS Trnava. Za ÚPN sa prítomným prihovoril riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Mgr. František Neupauer, PhD. a za KPVS Eva Javorská. Ako poďakovanie KPVS za spoluprácu starostovi R. Dlugošovi a vdp. Keruľovi odovzdala knihu Mária Legutká, ktorá je vnučka politického väzňa. Slávnosť bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí“.

e.j.

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská