Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – spomienkové stretnutie, 13. 6. 2019

      Pri príležitosti 90. nedožitých narodenín predsedu KPVS, politického väzňa a kňaza-saleziána Antona Srholca sa v jeho rodnej Skalici 13. júna konalo spomienkové stretnutie. Začalo sa svätou omšou vo Františkánskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebrovali policajný kaplán KR PZ v Banskej Bystrici František Smelý, farár v Šulekove a bývalý politický väzeň Peter Rúčka a farár v Gbeloch Andrej Fordinál. Práve v tomto kostole zažil A. Srholec ako mládenec svoje obrátenie. Program pokračoval v koncertnej sále františkánskeho kláštora, kde všetkých privítala primátorka Mesta Skalica Anna Mierna. Následne si na A. Srholca zaspomínali členovia KPVS: Peter Chromý, Ján Somolányi, Martin Petrík, Vladimír Žemlička, zástupca ÚPN František Neupauer a napokon aj sestra A. Srholca Margita Brisudová. Úryvok spomienok A. Srholca z knihy Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov prečítala Elena Vrablecová. Prítomní sa presunuli k pamätnej tabuli obetí komunistického režimu zo Záhoria na budove Mestskej knižnice Skalica, kde veniec za KPVS položil P. Rúčka. Napokon navštívili hrob A. Srholca na cintoríne, ku ktorému položili vence zástupcovia ÚPN, KPV ČR a KPVS. Príhovor predniesol podpredseda KPV ČR a spoluväzeň A. Srholca Leo Žídek a stretnutie bolo ukončené spoločnou modlitbou a piesňou Kto za pravdu horí. Po obede ešte členovia KPVS navštívili bývalého príslušníka PTP Antona Štepanovského v Oreskom pri príležitosti jeho menín.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská