Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – spomienka, 12. 6. 2021

      KPVS si 12. 6. v Skalici pripomenula 92. výročie narodenia a 5. výročie úmrtia dona Antona Srholca, kňaza – saleziána, politického väzňa a predsedu KPVS. Program sa začal sv. omšou vo Františkánskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebrovali don Jozef Luscoň SDB a vdp. Peter Krajčík. Nasledovala spomienka pri hrobe A. Srholca na cintoríne, ku ktorému položil veniec za KPVS bývalý politický väzeň Jaroslav Žilák. Spomienky A. Srholca na väznenie v Jáchymove prečítala dcéra politického väzňa Ľudmila Horváthová a za rodinu sa prihovoril Michal Srholec, brat A. Srholca. Stretnutie ukončil modlitbou J. Luscoň. Cestou späť sa členovia KPVS zastavili na cintoríne v Oreskom pri hrobe bývalého príslušníka PTP Antona Štepanovského pri príležitosti jeho menín a 1. výročia úmrtia, u ktorého v tomto termíne vždy zastavovali, aby mu zablahoželali. Pozreli si aj pomník jeho brata, kňaza – saleziána dona Medarda Štepanovského, kvôli ktorého úteku do zahraničia skončil v PTP. Tiež navštívili aj Miléniový kríž na rozhraní chotárov obcí Rybky, Rohov a Smrdáky.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská