Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – 1. výročie úmrtia Antona Srholca, 12. 1. 2017

      1. výročie úmrtia predsedu KPVS Antona Srholca si členovia KPVS pripomenuli v deň 1. výročia jeho pohrebu v jeho rodnej Skalici 12. januára. Program sa začal sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval policajný kaplán v Banskej Bystrici František Smelý a miestni kapláni Dominik Poláček a Cyril Sitár. Následne prítomní navštívili hrob A. Srholca na miestnom cintoríne, kde na hrob položili kvety zástupcovia KPVS (Peter Chromý), PV-ZPKO (Bernardína Sprušanská) a Sekcie Deti politických väzňov pri MO Bratislava (Janka Šípošová). Po spoločnej modlitbe bola odovzdaná medaila väznených žien sestre A. Srholca Barbore Košíkovej a pamätná medaila novému členovi KPVS – bývalému predsedovi OO SZ VTNP-PTP Senica Klimentovi Krutému. Zároveň bolo oznámené, že sa splní želanie A. Srholca a bude založená Oblastná organizácia Malacky, združujúca členov KPVS zo Záhoria, ktorí dosiaľ patrili pod Bratislavu a Pezinok. Jej predsedníčkou bude Anna Kožuchová z Malaciek.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner