Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – Odhalenie pamätnej tabule, 12. 6. 2016

      V nedeľu 12. júna 2016 sa z iniciatívy mesta Skalica, Konfederácie politických väzňov Slovenska a Farnosti Skalica uskutočnilo slávnostné odhaľovanie pamätnej tabule obetiam komunistického režimu zo Záhoria. Táto udalosť sa konala v deň nedožitých 87. narodením známeho politického väzňa, saleziánskeho kňaza Antona Srholca, rodáka zo Skalice.
      Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou vo Farskom kostole sv. Michala archanjela. Hlavným celebrantom a kazateľom bol don Milan Janák, direktor saleziánov v Šaštíne, ktorý zastupoval provinciála. Koncelebrovali miestny dekan Roman Stachovič a policajný kaplán z Banskej Bystrice František Smelý. V jej úvode miestny dekan privítal primátora Mesta Skalica Ľudovíta Baráta a prítomných členov mestského zastupiteľstva, členov KPVS z celého Slovenska vedených jej predsedom Petrom Sandtnerom, členov Politických väzňov Zväzu protikomunistckého odboja vedených jej regionálnou predsedníčkou Bernardínou Sprušanskou, delegáciu Ústavu pamäti národa vedenú Patrikom Dubovským a všetkých hostí a prítomných.
      Kazateľ vo svojom autentickom príhovore priblížil na príbehu najbližšej vlastnej rodiny, ako počas detstva pociťoval nespravodlivosť komunistického režimu a zdôraznil, že je potrebné krivdy odpustiť i keď to nemusí byť jednoduché, ale len to môže oslobodiť človeka. Tiež pripomenul ponuku Božej milosti, ktorú Boh ponúka zadarmo každému. Viacerí politickí väzni sa aktívne zapojili aj do bohoslužby.
      Po skončení sv. omše sa prítomní presunuli pred budovu Mestskej knižnice, na námestí, kde pred zahalenou tabuľou privítala prítomných vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu Jana Koutná a odovzdala slovo predsedovi KPVS, ktorý program moderoval. Tabuľu spoločne odhalili primátor Mesta Skalica, Ľudovít Barát a politický väzeň pôvodom zo Skalice, v súčasnosti žijúci v Bratislave Pavel Ambruš, ktorý predniesol i krátke svedectvo o svojom zatknutí a bol ocenený pamätnou medailou KPVS. Tiež krátke svedectvo o svojom bratovi Antonovi Srholcovi povedala a pamätnou medailou KPVS bola ocenená Barbora Košíková.
      Zástupcovia mesta Skalica, KPVS a ÚPN položili k tabuli vence a kvety. Tabuľu požehnal don Milan Janák spolu s prítomnými kňazmi. Predseda KPVS zdôraznil potrebu približovať obdobie komunizmu a jeho postihy, ktoré sa dotýkali mnohých rodín osobitne mladej generácií. Patrik Dubovský z ÚPN odovzdal odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja Antonovi Srholcovi in memoriam, ktoré prevzal a zaň poďakoval jeho brat Michal Srholec. Patrik Dubovský pripomenul hrdinskú obranu kňaza v Borskom Mikuláši, za ktorú viacerí boli uväznení a vo väzniciach aj zomreli, vysťahovanie rehoľníkov zo Skalice, Šaštína, Malaciek, Marianky a rehoľníc z viacerých kláštorov a ďalšie obete režimu na Záhorí. Skalický dekan – farár Roman Stachovič tiež pripomenul perzekúcie vo svojej rodine v Brodskom. Primátor Mesta Skalica Ľudovít Barát povedal, že o umiestnení takejto tabule sa s čestným občanom Mesta Skalica Antonom Srholcom rozprávali pri ich poslednom stretnutí. Pre chorobu k ďalšiemu stretnutiu už neprišlo. A tak ako prisľúbil na pohrebe Antona Srholca, vyjadril spokojnosť, že toto dielo sa podarilo zrealizovať.
      Slávnostnú sv. omšu i odhalenie tabule svojím spevom sprevádzal skalický chrámový zbor Cantamus Domino pod taktovkou Mariána Mikúša a organista Šimon Kotvas. Na tejto dôstojnej slávnosti sa zúčastnili politickí väzni z celého Slovenska, mnohí obyvatelia Záhoria, Skaličania i ľudia z Moravy.
      Program dňa vhodne doplnila i prednáška Michala Radošinského o útekoch cez hranice v päťdesiatych rokoch, v ktorej priblížil i život kandidáta na blahorečenie, svojho strýka Titusa Zemana.

Ľudovít Košík

 
             
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská