Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišské Podhradie – Odhalenie pamätníka, 6. 9. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a mesto Spišské Podhradie dňa 6. 9. 2022 slávnostne odhalili pamätník občanom odvlečeným do gulagov, zaradeným do táborov nútenej práce, povolaným do pomocných technických práporov a politickým väzňom v období komunistického režimu. Odhalenie pamätníka sa konalo v rámci cyklu Spiš Františka Javorského XXII. ročník. Samotnému odhaleniu pamätníka predchádzala svätá omša vo Farskom kostole narodenia Panny Márie, ktorú celebroval farár JCLic. Ján Hudák. Po sv. omši odzneli prednášky v Koncertnej sále mesta Spišské Podhradie na tému gulagy, kde si prítomní vypočuli kedy a ako vznikli gulagy, prečo vznikli ale aj o neľudskom živote tých, ktorí boli v gulagoch internovaní. Bolo ťaživé počuť, čo všetko museli podstúpiť obyvatelia Spišského Podhradia, ktorí boli odvlečení do gulagov. Prednášku Lenky Lubuškej, kurátorky Slovenského národného múzea – Historického múzea, prečítala Anna Bajtošová. Druhá prednáška bola na tému "TNP a PTP", ktorú prezentoval Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa v Bratislave. Vysvetlil praktiky zaraďovania do táborov nútenej práce a povolávania do pomocných technických práporov. Blok prednášok ukončila prednáška Lenky Lubuškej „Perzekúcie v Československu začiatkom 50-tych rokov“, prečítal Doc. Ľudovít Petraško. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Spišského Podhradia. Na záver svoju knihu Významné osobnosti Spišského Podhradia predstavil jej autor Ľuboslav Hromjak. Po prednáškach sa prítomní presunuli na mestský cintorín, kde nás privítala hudba ĽŠU. Pamätník odhalili primátor mesta MVDr. Michal Kapusta a syn politického väzňa František Hamrák. Následne pamätník slávnostne posvätil dp. Ján Hudák. Kyticu za KPVS položila Marta Vojtašová. Prítomným sa za ÚPN prihovoril Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. Predseda KPVS Peter Sandtner poďakoval za spoluorganizovanie slávnosti pánu primátorovi a odovzdal mu knihu. Na záver sa prihovoril aj primátor MVDr. Michal Kapusta. Ľudová škola umenia svojim hudobným vystúpením uzavrela slávnostné stretnutie.

Eva Javorská


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská