Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišská Nová Ves – odhalenie pamätnej tabule, 22. 9. 2019

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Slovenska, Spišská Nová Ves dňa 22. septembra 2019 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu evanjelickému kňazovi, pedagógovi, publicistovi, kazateľovi, znalcovi Lutherových spisov, politickému väzňovi Júliusovi Madarásovi (1919 - 1994) v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Samotnému odhaleniu pamätnej tabule predchádzali Slávnostné Služby Božie, ktoré liturgoval Zborový farár Mgr. Jaroslav Matys. Prednášku Mgr. Jerguša Sivoša PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave na tému Evanjelický kňaz Július Madarás ako politický väzeň komunistického režimu prezentoval jeho kolega Mgr. Ján Endrődi. Prítomní sa dozvedeli, že J. Madarás bol dva a pol roka Štátnou bezpečnosťou sledovaný, odpočúvaný, tajne mu kontrolovali korešpodenciu a nasadili na neho aj tajných spolupracovníkov. I keď vynaložili nemalú snahu, nič na neho nenašli a akciu s krycím menom Besiedka uzavreli a odložili do archívu. Napriek tomu všetkému ho o šesť mesiacov zatkli a obvinili zo spáchania trestného činu rozvracania republiky. Po troch dňoch pojednávania Krajský súd v Košiciach vyniesol rozsudok, v ktorom Júliusa Madarása uznal vinným zo spáchania trestného činu rozvracania republiky a odsúdil ho na tri roky odňatia slobody nepodmienečne. Po prepustení sa vrátil k pastoračnej, ale i pedagogickej a vedeckej práci. Mal to šťastie, že sa dožil pádu komunistického režimu. Zomrel v roku 1994 ako 74 ročný.
      Po prednáške sa prítomní presunuli k pamätnej tabuli, ktorú odhalil syn politického väzňa František Hamrák a za KPVS kvety položila pani Marta Vojtašová. Slávnosť prítomní uzavreli moditbou za Júliusa Madarása a zaspievaním piesne Kto za pravdu horí.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  

 


 

Foto © Eva Javorská