Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Svatý Hostýn – Muklovská púť, 2. 9. 2017

      Konfederace politických vězňů ČR a pobočka KPV ČR Bystřice pod Hostýnem usporiadali v sobotu 2. septembra 2017 tradičnú XXV. Muklovskú púť na Svatom Hostýne. Každým rokom si tu pripomíname komunistický totalitný režim. Politických väzňov ubúda, ale na pietnej spomienke ich zastupujú vdovy, deti, rodinní príslušníci a sympatizanti organizovaní v Konfederácii politických väzňov Slovenska. Vyše dvesto prítomných si pripomenulo mučenie a smrť svojich rodinných príslušníkov a prieteľov. Program začal pontifikálnou svätou omšou v bazilike Panny Márie Hostýnskej, ktorú celebroval strahovský opát P. Michael Josef Pojezdný OPraem. a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ. Po sv. omši sa prítomní premiestnili k pamätníku venovanému protiprávne popraveným, zastreleným a väzneným v rokoch 1948 - 1989, kde boli položené vence a kytice. Hudbu zabezpečila Vojenská armádna hudba a čestnú stráž vojaci Posádkového veliteľstva Praha. Moderátorom slávnosti bol Leo Žídek podpredseda KPV ČR. Medzi pozdravmi, ktoré odzneli bol aj pozdrav zo Slovenska, ktorý predniesol podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník. Na záver sme si vypočuli štátne hymny Slovenskej a Českej republiky. Pozvanie sme dostali aj na besedu do Jurčovičovej sály. Už dnes sa tešíme na budúcoročnú slávnosť na Sv. Hostýne.

ej

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská