Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Staré Hory - 16. 6. 2015

      Na pútnickom mieste Staré Hory sa 16. júna konala púť Konfederácie politických väzňov Slovenska. V Bazilike Navštívenia Panny Márie všetkých privítal zástupca bosých karmelitánov, ktorí pútnické miesto spravujú a priblížil jeho dejiny. Hlavným celebrantom svätej omše bol policajný kaplán v Banskej Bystrici npor. Mgr. František Smelý a v homílii sa prihovoril väzenský dekan v Ružomberku kpt. PaedDr. Peter Halkoci, ktorý si práve v tento deň pripomenul 14. výročie kňazstva. Zdôraznili, že sú prítomní ako zástupcovia tých, ktorí politických väzňov prenasledovali – väzenskej stráže a policajtov. Na záver požehnali ďakovnú tabuľku, ktorá bola umiestnená medzi ostatné tabuľky na Studničke. Po výstupe na Studničku a osadení tabuľky F. Smelým sa účastníci pomodlili modlitbu svätého ruženca za všetkých členov KPVS – osobitne za chorých a zosnulých, ktorú sa predmodlievala Mária Mikušová. Následne navštívili súkromnú expozíciu starohorského baníctva, ktorú vo svojom dome zriadil Ivan Čillík, ktorý poskytol odborný výklad. Cestou späť sa účastníci zastavili pri pamätnej tabuli politických väzňov na väznici v Ružomberku, ktorých si uctili krátkou pietnou spomienkou.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská