Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hostýn Muklovská púť, 1. september 2012

      Najvyššie položený moravský pútnický chrám Nanebovzatia Panny Márie na Svätom Hostýne bol postavený holešovským staviteľom Tomášom Šturmom. Je tu krížová cesta s rozhľadňou a symbolickým cintorínom, ako aj pamätník Konfederácie politických väzňov ČR venovaný protiprávne popraveným, zastreleným, umučeným a väzneným v období komunistického teroru v rokoch 1948 - 1989.
      Konfederácia politických väzňov ČR a pobočka Bystřice pod Hostýnom usporiadali v sobotu 1. septembra 2012 jubilejnú XX. Muklovskú púť na Svätý Hostýn na ktorú prijali pozvanie členovia KPVS.
      Program začal o 10,00 hodine pontifikálnou svätou omšou v bazilike Panny Márie Hostýnskej, ktorú celebroval opát strahovský P. Michael Josef Pojezdný OPraem. a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ a koncelebrantom bol politický väzeň Bohuš Jakubjak.
      Po sv. omši sa konalo slávnostné stretnutie pri pamätníku, ktorý bol zahalený do hmly. Za zvuku hudby Posádkového veliteľstva Praha a Čestnej stráže Praha delegáti položili vence a kvety. Pietnu spomienku pri pamätníku moderoval Leo Žídek podpredseda KPV ČR. Po privítaní účastníkov požiadal o minútu ticha. Trubač hudby PV Praha zatrúbil Večerku. Po úvodnom slove Leo Žídek ako prvú požiadal o slovo za Senát PČR podpredsedníčku Senátu RNDr. Alenu Palečkovú, po nej za Poslaneckú snemovňu PČR poslanca Mareka Bendu, predsedu Ústavného právneho výboru PSP ČR, za delegáciu zo Slovenska sa prítomným prihovoril podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník. Zdravicu predniesol Ing. Marián Jurečka podpredseda KDU-ČSL. Na záver odzneli štátne hymny Slovenskej republiky a Českej republiky. Moderátor pozval hostí do Jurkovičovho sálu, kde si pozreli výstavu a zúčastnili sa seminára, ktorý pripravili naši českí bratia.
      Stretnutie oboch národov, ktorí spoločne trpeli za komunistického Československa je vždy úprimné a srdečné. Na tomto miesto sa stretávajú politickí väzni, vdovy po politických väzňoch, deti politických väzňov a sympatizanti, aby mohli vzdať hold svojim blízkym a priateľom.

e.j.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská