Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

XVIII. Muklovská púť - Sv. Hostýn, 4. 9. 2010

      Na pozvanie Konfederácie politických väzňov ČR a pobočky Bystřice pod Hostýnem sa členovia KPVS 4. septembra 2010 zúčastnili „XVIII. Muklovskej púte na Svätý Hostýn“. Pontifikálnu svätú omšu v bazilike Panny Márie Hostýnskej celebrovali Mons. ThLic. Dominik Duka OP, pražský arcibiskup a Michael Josef Pojezdný, strahovský opát. Po skončení omše pokračovalo slávnostné stretnutie za sprievodného zvuku hudby položením kvetov k pamätníku „Popraveným, zastreleným a väzneným v období komunistického teroru v rokoch 1948-1989“. Odzneli príhovory predstaviteľov KPV ČR, KPVS a politických zástupcov Českej republiky. Veľký záujem prejavili politickí väzni, rodinní príslušníci a sympatizanti o seminár, ktorý sa konal v Jurkovičovom sále na Hostýne.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská