Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Svatá Dobrotivá – Zaječov, pietna spomienka 13. - 14. 9. 2017

      V dňoch 13.-14. septembra KPVS usporiadala zájazd do Českej republiky. V prvý deň účastníci navštívili novú i starú expozíciu PTP na zámku v Brandýsi nad Labem, kde sa im prihovoril aj jej spoluautor, príslušník PTP Jiří Junek. Nasledovala prehliadka Múzea III. odboja a svätá omša v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Příbrami. Celebrovali ju kňazi zo Slovenska P. Viktor Mišuth CSsR, JCLic. Pavol Repko a miestny správca farnosti P. Dávid Horáček CSsR. Obetovaná bola za aktívnu členku KPVS Máriu Šramelovú, ktorá sa dožíva 85 rokov a ktorej účastníci pri večeri zagratulovali. Na druhý deň sa zúčastnili 25. stretnutia príslušníkov 52. PTP vo Svatej Dobrotivej - Zaječove, ktoré organizoval poslednýkrát Český svaz PTP v likvidácii. Svätú omšu v Augustiniánskom kostole sv. Benigny pri tejto príležitosti celebroval hlavný kaplán Armády Českej republiky plk. Jaroslav Knichal. Nasledovalo kladenie vencov k pamätníku PTP pri kasárňach. Za KPVS sa prihovoril Peter Sandtner, ktorý zároveň odovzdal medailu z vďaky za spoluprácu jednateľovi Českého svazu PTP Jaroslavovi Müllerovi a tiež aj príslušníkom PTP zo Slovenska Štefanovi Kolečánimu a Františkovi Vaczulovi. Odovzdané boli aj medaily Ministra obrany ČR príslušníkom PTP z ČR. Ďalej sa prihovorili predstavitelia Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, bývalý predseda Senátu CŘ Přemysl Sobotka a bývalý predseda Českého svazu PTP Jiří Ružička. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde sa za KPVS prihovoril príslušník PTP Jozef Strašík, ktorý do Svatej Dobrotivej narukoval a práve tu sa po vyše 60 rokoch stretol so svojim kamarátom J. Ružičkom.

Peter Sandtner

 
                         
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská