Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

„Deň boja za slobodu a demokraciu", Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Martin, 17. - 19. 11. 2011

      Pietna spomienka pri pamätníku z príležitosti „Dňa boja za slobodu a demokraciu" sa konala 17. 11. 2011 na cintoríne v Spišskej Belej. Prítomných básňou privítala moderátorka Mgr. Mária Šelepová. Pietnej spomienky sa zúčastnili primátor mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak, vdp. kaplán Štefan Hrbček, ktorý v tento deň pamätník posvätil a predsedníčka Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Poprad politická väzenkyňa Anna Greňová, ktorá sa prítomným prihovorila. Program vyvrcholil položením kvetov k pamätníku Obetiam komunizmu.
      V Spišskej Novej Vsi sa pietna spomienka „Dňa boja za slobodu a demokraciu" konala 18. 11. 2011 na mestskom cintoríne pri martýriu Obetiam komunizmu za účasti členov Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Slovenska a občanov mesta. Príhovor predniesol predseda OC KDH Cyril Hamráček. Po položení kvetov sa účastníci zhromaždenia pomodlili za obete komunizmu.
      Dňa 19. 11. 2011 sa členovia Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov v Martine stretli pri pamätníku Obetiam komunizmu na námestí pred mestským úradom. Po položení kvetov k pamätníku sa zhromaždeniu prihovoril prednosta Obvodného úradu v Martine Ing. Peter Belica a predseda Oblastnej organizácie Konfederácie politických väzňov Martin politický väzeň Milan Sojka. Pietna spomienka bola ukončená modlitbou.

ej

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská