Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Rimavská Sobota, 5. 4. 2014

      Dňa 5. apríla 2014 bola na budove bývalej ženskej väznice v Rimavskej Sobote odhalená pamätná tabuľa, venovaná ženám, nespravodlivo väzneným komunistickým režimom. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval provinciál Rehole menších bratov – Františkánov P. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM. Pred obetným stolom boli vystavené relikvie dvoch blahoslavených mučeníkov komunistického režimu, spojených s Rimavskou Sobotou – sestry Zdenky Schelingovej a biskupa Zoltána Meszlényiho, ktoré si prítomní uctili. Život málo známeho ostrihomského pomocného biskupa Meszlényiho, umučeného vo väzení v roku 1951, ktorý prežil detstvo v Rimavskej Sobote, priblížil miestny kaplán vdp. Patrik Balázs. Na záver miestny farár vdp. Jozef Markotán poďakoval za prítomnosť rehoľníkom a rehoľníčkam a farníci ich obdarovali kvetmi. Vyzdvihol význam prítomnosti zasvätených osôb vo farnosti, kde v súčasnosti žiadna rehoľná spoločnosť nepôsobí. Nasledovalo samotné odhalenie pamätnej tabule na bývalej väznici – dnešnej nemocnici bývalými politickými väzňami Františkou Muzikovou a Jaroslavom Žilákom. Kvety za KPVS položili Soňa Rafajová a Mária Gondová, predsedníčka a podpredsedníčka Oblastnej organizácie Banská Bystrica. Ďalej boli položené kvety za mesto Rimavská Sobota, farnosť Rimavská Sobota a obec Krivá na Orave (rodisko sr. Zdenky). Prečítaný bol zoznam mien známych väzenkýň, väznených v Rimavskej Sobote, medzi ktorými boli väčšie skupiny sestier sv. Kríža a vincentiek. Prítomné sestry z Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža z Trnavy predstavili blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, ktorá bola väznená v Rimavskej Sobote a na bývalej väznici má pamätnú tabuľu od roku 2004. Sestra Eva Mihoková pridala svoju spomienku na sr. Zdenku, keďže mala česť ju osobne poznať. Keďže v nemocnici v Rimavskej Sobote do násilného vyvezenia v roku 1956 pôsobili sestry vincentky a pomáhali aj uväzneným spolusestrám vo väznici, prihovorila sa aj jedna z nich, sestra Olympia Augustínová. Po básni väzenkyne Boženy Jíšovej, ktorú prečítala dcéra politického väzňa Jarmila Morbacherová, pamätnú tabuľu požehnal P. Jeremiáš Kvaka. Prítomní sa presunuli do vnútra bývalej väznice – dnes neuropsychiatrického pavilónu nemocnici, kde odzneli svedectvá bývalých väzenkýň. Spomienky Emmy Olbrichovej a Marty Sandtnerovej prečítal Stanislav Pátek, spomienky Bibiany Wallnerovej Františka Muziková a spomienky sr. Anny Šelleyovej DKL Ľudmila Horváthová. Manželia Habovštiakovci z Krivej prečítali svedectvo bývalej väzenkyne Márie Mičáňovej, ktorá sa nemohla zo zdravotných dôvodov zúčastniť ako aj švagrinej sr. Zdenky – Irmy Schelingovej, ktorá ju v Rimavskej Sobote navštevovala. Väzenkyne vo svojich svedectvách spomínali práce v krajčírskej dielni, pletárni, práčovni a v poľnohospodárstve v Bátke, kriminálne spoluväzenkyne (vrahyne, zlodejky, prostitútky...) a nedostatočné hygienické pomery pre veľké množstvo žien (spoločný lavór so studenou vodou na umývanie kvôli absencii vodovodu).

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská