Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Rajecká Lesná - púť KPVS, 28. 6. 2016

      Dňa 28. júna sa v Rajeckej Lesnej konala púť členov Konfederácie politických väzňov Slovenska. Začala sa prehliadkou Slovenského betlehemu od Jozefa Pekaru a pokračovala svätou omšou na voľnom priestranstve, ktorú celebroval bývalý príslušník PTP vdp. Jozef Sliepka. Pred sv. omšou všetkých privítal a predstavil pútnické miesto správca farnosti vdp. Ján Rusnák. Po sv. omši boli odovzdané pamätné medaily KPVS J. Sliepkovi a Róbertovi Uškovitšovi a prítomní prešli bránou milosrdenstva do Baziliky Narodenia Panny Márie, v ktorej práve prebieha rekonštrukcia. Program pokračoval pobožnosťou krížovej cesty na miestnej kalvárii, ktorú viedol J. Sliepka. Po návšteve Kostola Nanebovstúpenia Pána na kalvárii sa prítomní zastavili pri studničke s prameňom. Púť bola ukončená spoločným obedom v Penzióne u Hromadov, kde boli na obed podávané miestne špeciality.

Peter Sandtner

 
             
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská