Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Ružomberok, 21. 2. 2013

      Dňa 21. februára 2013 bola na budove Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku odhalená pamätná tabuľa obetiam komunistického režimu. Organizátorom podujatia bola Konfederácia politických väzňov Slovenska. Odhaleniu predchádzala sv. omša vo Farskom kostole sv. Ondreja, ktorej hlavným celebrantom bol mjr. Mons. ThLic. Bartolomej Juhás SDB, biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, koncelebrovali kpt. PaedDr. Peter Halkoci, väzenský dekan v ÚVTOS Ružomberok, kpt. Mgr. Juraj Malý SDB, väzenský kaplán v ÚVTOS Sučany, P. Tadeáš Kráľ OFM a vdp. Peter Kvasňák. Čítanie prečítal Jozef Habovštiak, spoločné modlitby veriacich Soňa Rafajová, predsedníčka OO KPVS Banská Bystrica a obetné dary priniesla Anna Sochová so sestrou svojho zosnulého manžela – politického väzňa Antona Sochu.
      Samotné odhalenie pamätnej tabule sa začalo štátnou hymnou SR a privítaním hostí, medzi ktorými boli MUDr. Anna Záborská, europoslankyňa, a PaedDr. Stanislav Bella, zástupca primátora Mesta Ružomberok. Pamätnú tabuľu odhalili Anton Majzel, riaditeľ ÚVTOS a Andrej Dvorecký, predseda OO KPVS Žilina a vence k nej položili delegácia KPVS (Viliam Maretta a Viliam Záhora z OO Trstená) a Elena Bačkorová za Svetové združenie bývalých československých politických väzňov. Nasledoval príhovor pplk. Mgr. Antona Majzela, riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku a básne akademického maliara Ladislava Záborského, zložené v ružomberskej väznici, ktoré predniesol Ladislav Mikuš, predseda OO KPVS Trnava. Svedectvo o väzbe v Ružomberku predniesol politický väzeň Milan Sojka, predseda OO KPVS Martin. Na záver Mons. Bartolomej Juhás pamätnú tabuľu požehnal. V rámci obradu požehnania čítanie čítal František Škapec, predseda OO KPVS Trstená a prosby Viliam Maretta, podpredseda OO KPVS Trstená. Napokon prítomní zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
      Vo väznici v Ružomberku boli väznení mnohí politickí väzni. Boli to napríklad kňazi Spišskej diecézy Peter Galan, Štefan Šmihel, Cyril Harmata, dominikánsky kňaz P. Aquinas Gabura OP, kňazi Trnavskej apoštolskej administratúry Jozef Dudík a Mons. Viliam Mitošinka, skauti napr. Juraj Merta, roľníci – obete násilnej kolektivizácie ako Anton Socha, lekári ako MUDr. Vladimír Stercula a prof. MUDr. Emanuel Filo, rektor Univerzity Komenského, seminarista František Kapasný, katolícki laickí aktivisti Nora Dvorecká a jej otec Ján Dvorecký, Júlia Baníková, akademický maliar Ladislav Záborský, účastníci protikomunistického odboja Dobroslav Pustaj, Milan Sojka, veriaci, ktorí bránili svojich kňazov pred zatknutím Jozef Tomkuliak, Ján Konfala z Krivej, farár Ján Málik a šesť žien z Hrboltovej, ktoré ho bránili, či občania Dolného Kubína odsúdení v súdnych procesoch Ján Miazdra a spol. a Jozef Maretta a spol., medzi ktorými bol aj 18ročný Ivan Roštár, ktorý vo väzení zomrel.

Peter Sandtner

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská