Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Rajecká dolina – 24. 7. 2020

      Dňa 24. 7. skupina členov KPVS navštívila Rajeckú dolinu. V Rajeckej Lesnej si pozreli vyrezávaný drevený betlehem a zúčastnili sa svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie, ktorú pre pútnikov celebroval bývalý politický väzeň Peter Rúčka. Následne sa zúčastnili ekumenického hodového stretnutia v Bioklimatickom parku Drienová v Ďurčinej, v ktorom sa nachádza aj Pustovňa Antona Srholca a Božie muky Zdenky Schelingovej a Titusa Zemana. Na úvod všetkých privítal správca parku Ladislav Židek a nasledovali príhovory evanjelického farára v. v. Ivana Mikuša, liberálneho židovského rabína Michaila Kapustina a rímskokatolíckeho farára v Konskej Mariana Ďurčana. V programe vystúpili aj sólista Opery SND Martin Mikuš a folklórny súbor Studničky. Na záver členovia KPVS zablahoželali P. Rúčkovi k 65. narodeninám a odovzdali pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre vincentke Nonnáte Vrbovej.

Peter Sandtner


fotografie 1. časť

fotografie 2. časť

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík