Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienková slávnosť, Pezinok, 10. 4. 2015

      V piatok 10. apríla sa konala spomienka pri príležitosti 65. výročia Akcie Kláštory v  kláštore kapucínov v Pezinku, kde bol v roku 1950 zriadený internačný alebo kárny kláštor pre rehoľných predstavených a tzv. reakčných rehoľníkov, ktorí boli považovaní za najnebezpečnejší a týmto spôsobom boli izolovaní od ostatných rehoľníkov. Následne boli v tomto kláštore preškoľovaní rehoľní bohoslovci, ktorí boli v preškoľovacom kláštore v Kostolnej a na nútených prácach na stavbe Priehrady mládeže označení za nepreškolených a neprevychovaných. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol saleziánsky kňaz don Alojz Ondrejka a homíliu predniesol bývalý klerik Spoločnosti Božieho Slova o. František Fedor. Obaja si zaspomínali na pobyt v Pezinku – A. Ondrejka priniesol svoj denník, ktorý si tu písal a F. Fedor upozornil na sakristiu, v ktorej tajne skladal rehoľné sľuby. Spolu s nimi koncelebroval ďalší účastník Akcie K – saleziánsky kňaz a rodák z Pezinka don Štefan Šilhár a prítomný bol aj diakon dp. Emil Moravčík, ktorý prežil Akciu K ako klerik Spoločnosti Božieho Slova. Všetkých v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice privítal miestny kapucínsky kňaz P. Tomáš Konc. Po sv. omši sa konala pietna spomienka pri pamätnej tabuli pred kláštorom, kde sa prihovoril primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Panychídu za zosnulých internovaných rehoľníkov odslúžil o. František Fedor. Napokon všetci prítomní zaspievali pieseň „Na ceste nášho žitia“, ktorú si počas internácie v Pezinku spievali saleziánski klerici a ktorá sa dodnes v Pezinku spieva pri pohreboch.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská