Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Deň nespravodlivo stíhaných, Pezinok 18. apríla 2009

      Konfederácia politických väzňov Slovenska /KPVS/ si v sobotu 18. apríla 2009 v Pezinku pripomenula pamätný deň SR - Deň nespravodlivo stíhaných, ktorý je spomienkou na tzv. Akciu Kláštory z noci z 13. na 14. apríla 1950, počas ktorej bola násilne zrušená väčšina mužských kláštorov na Slovensku. Rehoľníci boli deportovaní do centralizačných kláštorov a ich predstavení a pre režim osobitne nebezpeční rehoľníci boli sústredení v internačnom kláštore v Pezinku, ktorý bol zriadený v kapucínskom kláštore. Už o niekoľko mesiacov boli predstavení presunutí do Báču a v Pezinku boli internovaní rehoľní bohoslovci a klerici, ktorých tu chcel režim preškoliť, aby opustili svoju rehoľu. Mali sa buď oženiť alebo vstúpiť do seminára, ktorý mal v rukách štát. Všetci odolali, žiaden z nich nepodpísal vyhlásenie o výstupe z rehole.
      Spomienková slávnosť v Pezinku sa začala pontifikálnou svätou omšou v kapucínskom Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú slávili trnavský pomocný biskup J. E. Mons. Ján Orosch, bratislavský gréckokatolícky eparcha J. E. Mons. Peter Rusnák a poslední žijúci kňazi, ktorí boli internovaní v Pezinku v roku 1950. Slávnostným kazateľom bol P. Rusnák, na záver sa prítomným prihovoril J. Orosch. Po sv. omši sa pokračovalo pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli na kláštore, ktorá je výstrahou pre budúce generácie. Konfederácia politických väzňov Slovenska ju osadila v roku 2001. Pri pamätnej tabuli sa prítomným prihovoril Karol Noskovič, podpredseda KPVS a biskup Mons. Peter Rusnák. K tabuli kládli kytice zástupcovia KPVS a Mesta Pezinok. Na záver nasledovala modlitba za zosnulých internovaných kňazov a rehoľníkov a pieseň, ktorú si spievali internovaní rehoľní bohoslovci v Pezinku: „Na ceste nášho žitia, keď svetlo hviezd vyháša, cez hrôzy, vlnobitia, ktože nás povedie? Mária, velebná krásna, hviezda na nebi jasná. Mária je nádej naša, sama nás povedie.“
      Podujatie sa zakončilo seminárom v Pezinskom kultúrnom centre, kde si na internáciu v Pezinku zaspomínali priami účastníci: salezián don Alojz Ondrejka, jezuiti P. Karol Ďurček a P. Ferdiš Takáč a bývalý tešiteľ ThMgr. Emil Toma. Miestny rodák - salezián don Štefan Šilhár si zaspomínal na časy, keď pomáhal internovaným rehoľníkom a nosil im jedlo na prilepšenie, najmä domáce hrozno. Podpredseda KPVS – Oblastnej organizácie Malokarpatskej Stanislav Pátek predniesol svoje spomienky účastníka vzbury obyvateľov Pezinka proti zvážaniu rehoľníkov do kláštora 14. apríla 1950. Na záver sa prítomným prihovoril predseda KPVS salezián don Anton Srholec. Prítomní obdržali spomienkovú príležitostnú publikáciu Internačný kláštor v Pezinku.

Peter Sandtner, KPVS

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská